Skip to main content

Naturvårdsverkets podcast

Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets podd berör aktuella natur- och miljöfrågor. Ofta belyser vi ett ämne i taget utifrån olika perspektiv. Ämnen, gäster och format varierar och så även tidpunkt för publicering. Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Archived from iTunes at https://itunes.apple.com/us/podcast/naturv%C3%A5rdsverkets-podcast/id1216114793. Items in this collection are restricted.

PART OF
Podcasts
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Naturvårdsverkets podcast
Jan 11, 2018 Naturvårdsverket
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
I Sverige finns 290 kommuner. Några har kartlagt vilka ekosystemtjänster som finns i kommunen eller i områden som ska bebyggas. Kartläggningarna blir sedan underlag till kommunens styrande dokument för bebyggelse och infrastruktur. Men att göra kartläggningar kräver resurser. Så är det värt att göra investeringen? Vad bidrar mer kunskap om naturens arbete – ekosystemtjänster – i beslut och hur påverkar det byggbolag och fastighetsförvaltare? Ekosystemtjänster är naturens...
Naturvårdsverkets podcast
Apr 21, 2017 Naturvårdsverket
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
En 2-barnsfamilj ska på semester och funderar på sitt klimatavtryck. Kan man flyga med gott samvete när man vet om klimateffekterna? Naturvårdsverkets Mats Björsell resonerar med familjen om olika sätt att bidra till minskade klimatutsläpp. Vad är höghöjdseffekter och vilka klimatsmarta tips finns? Tyck till om podden Prat om klimat! Enkäten tar bara några minuter att besvara och dina svar är värdefulla för vårt fortsatta arbete: http://bit.ly/2DTmNqd
Naturvårdsverkets podcast
Apr 21, 2017 Naturvårdsverket
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
Naturvårdsverket klimatinspirerar om de korta resorna - med och utan bilen. Vi får följa föräldrar och barn i en vandrande skolbuss, vi testar tekniken i en elbil och vi hör hur några personer från Tolg utanför Växjö gjort en app för att kunna samåka. Vilka möjligheter finns att minska klimatutsläppen? Naturvårdsverkets Per Wollin ger tips och exempel. Från Avesta berättar Magnus Hellstrand vad en energi- och klimatrådgivare gör. Tyck till om podden Prat om klimat! Enkäten...
Naturvårdsverkets podcast
Mar 16, 2017 Naturvårdsverket
audio
eye 2
favorite 0
comment 0
Serien ”Prat om klimat” startar med temat om maten. I det första avsnittet får en 4-barnsfamilj råd och tips om hur de kan gå tillväga för att ändra sitt beteende och sina matvanor. Frågorna som familjen ställer sig är många, vad ska man äta och vilka alternativ är bäst för att minska sin klimatpåverkan? På plats hos familjen finns en kock som vägleder familjen tillsammans med Naturvårdsverkets Anita Lundström. Tyck till om podden Prat om klimat! Enkäten tar bara några...